ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Δάση με πιστοποίηση FSC®

Στην Officine Italiane Parquet δίνουμε μεγάλη προσοχή στο περιβάλλον και στη διατήρηση των δασών. για το λόγο αυτό, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε αναπτύσσεται μόνο σε ελεγχόμενα δάση με πιστοποίηση FSC®.

Στην πραγματικότητα, η πιστοποίηση FSC® καθορίζει τους κανόνες και τα πρότυπα σωστής διαχείρισης των δασών, που ισχύουν σε όλο τον κόσμο, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της άγριας ζωής, των τοπικών πληθυσμών και των εργαζομένων. Αυτό εγγυάται ένα οικολογικό και βιώσιμο δάπεδο.

Συνεπώς, η παραγωγή μας συνεπάγεται μια σειρά από ηθικά και οικολογικά/φιλικά πλεονεκτήματα:

  • Απόλυτος έλεγχος των φάσεων παραγωγής.
  • Χρήση ανεκμετάλλευτου ή ανεπαρκώς αμειβόμενου εργατικού δυναμικού.
  • Μειωμένες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με το εισαγόμενο προϊόν.
  • Λιγότερη μάζα μεταφερόμενου υλικού, με επακόλουθη μείωση της ρύπανσης.
  • Βεβαιότητα ελέγχου των εκπομπών CO χάρη στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Αλυσίδα επιμέλειας

Το Forest Stewardship Council®, περισσότερο γνωστό με το ακρωνύμιο FSC®, είναι ο μη κυβερνητικός οργανισμός που δημιούργησε το τρέχον και ομώνυμο σύστημα πιστοποίησης δασών, αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο σε όλο τον κόσμο.

Το σύστημα βασίζεται σε δύο πιστοποιήσεις: την πιστοποίηση Responsible Forest Management και την πιστοποίηση Chain of Custody.

Η πρώτη πιστοποίηση, που χορηγείται σε ιδιοκτήτες δασών και φυτειών, διασφαλίζει ότι η διαχείριση του δάσους γίνεται με υπευθυνότητα, σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα. Αυτές οι αρχές ισχύουν διεθνώς και εγγυώνται τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της πανίδας.

Η πιστοποίηση Chain of Custody εκχωρείται σε εταιρείες, όπως η Officine Italiane Parquet, που ασχολούνται με την επεξεργασία και την εμπορία δασικών υλικών.

Σκοπός αυτής της πιστοποίησης είναι να εγγυηθεί την ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή των ξύλινων δαπέδων μας, διασφαλίζοντας ότι προέρχονται μόνο από πιστοποιημένα δάση ή φυτείες.

Επιπλέον, με τις πιστοποιήσεις FSC®, διασφαλίζεται ο σεβασμός τόσο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται όσο και για τις τοπικές κοινωνίες που συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, στους οποίους διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα.

Όλη η παραγωγή στην Ιταλία

Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που παράγουμε δάπεδα από μπαμπού Made in Italy και δίνουμε έμφαση στο Made in Italy, που σημαίνει επεξεργασία και έλεγχο των τεχνιτών μας από την πρώτη ύλη μέχρι τη συσκευασία, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τη φαντασία που διακρίνει το ιταλικό προϊόν.

Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη, καθώς και πιστοποιημένα τα συστατικά για τη βαφή (αυστηρά υδατοδιαλυτή) και τα λάδια εθνικής παραγωγής ή κορυφαίων εταιρειών για το οικολογικό συστατικό.

Αυτό σίγουρα δεν συμβαίνει πάντα, αλλά η εκτέλεση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε μακρινές χώρες, εκτός Ευρώπης, με πολύ λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση ενός προϊόντος πολύ χαμηλότερης ποιότητας.

Μια άλλη σημαντική εγγύηση των δαπέδων μας είναι το γεγονός ότι όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην Ιταλία, στα εργοστάσιά μας: όλες οι φάσεις επεξεργασίας γίνονται λοιπόν κάτω από τα μάτια μας, χάρη στους εξαιρετικά εξειδικευμένους τεχνίτες μας.

Αυτό καθορίζει ότι τα κατασκευασμένα στην Ιταλία παρκέ μας ελέγχονται πλήρως σε κάθε στάδιο, σε πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ξεκινώντας από την κοπή του μπαμπού μέχρι την ολοκλήρωση του φινιρίσματος.

Η παραγωγή ιταλικών ξύλινων δαπέδων και δαπέδων μπαμπού περιλαμβάνει επομένως μια σειρά από ηθικά και οικολογικά βιώσιμα πλεονεκτήματα: απόλυτος έλεγχος των φάσεων παραγωγής, χρήση ανεκμετάλλευτου ή κακοπληρωμένου εργατικού δυναμικού χάρη σε υψηλά εξειδικευμένους τοπικούς τεχνίτες, μειωμένες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με το εισαγόμενο προϊόν, χαμηλότερη μάζα υλικού που μεταφέρεται με επακόλουθη μείωση της ρύπανσης, βεβαιότητα ελέγχου των εκπομπών CO2 χάρη στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Απόλυτη βιωσιμότητα,
επίσης ενέργεια

Οι αρχές μας για βιωσιμότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον δεν σταματούν στην προέλευση του ξύλου και στον έλεγχο των εσωτερικών φάσεων. εκτός από την προέλευση της πρώτης ύλης, στην πραγματικότητα, είναι ακράδαντα πεποίθησή μας ότι κάθε μέρος και συμπεριφορά της εταιρείας έχει το βλέμμα στη φύση.

Ακόμη και η ενέργεια που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία της εταιρείας μας, των γραφείων και των εργοστασίων μας πρέπει να είναι βιώσιμη, γι' αυτό και επιλέξαμε να προμηθευόμαστε μόνο από προμηθευτές πράσινης ενέργειας.

Στην επιλογή προμηθευτών υλικών παραγωγής, όπως τα χρώματα με βάση το νερό, ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία, επιλέγοντας μόνο εταιρείες όχι μόνο για ποιότητα αλλά και με βάση τις αρχές βιωσιμότητας.