ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Παρκέ Officine Italiane είναι υποχρεωμένη να σέβεται όλες τις αρχές και τα κριτήρια καλής διαχείρισης, μέσω αυστηρών ποιοτικών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, που ισχύουν σε κάθε μέρος του κόσμου· τέτοιες δεσμεύσεις είναι πιστοποιημένα από διάφορους φορείς με την έκδοση πιστοποιητικών.

 

Η πιστοποίηση FSC®, ένα ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης δασών, καθιστά δυνατό τον εντοπισμό ξύλου και προϊόντων ξύλου που προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, προωθώντας τη διαχείριση που προστατεύει το περιβάλλον, την πανίδα, τους εργαζόμενους και τους τοπικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τις αρχές Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Η επίτευξη του είναι πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας με πιστοποίηση ISO 9001· το σήμα CE εγγυάται τη συμμόρφωση με τις παραμέτρους της Ένωσης, ενώ το UNI 13501 ασχολείται με την ταξινόμηση του βαθμού αντίδρασης στη φωτιά.
Οι δοκιμές εκπομπής φορμαλδεΰδης και ευρωπαϊκών παραμέτρων στο μπαμπού πραγματοποιούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο Catas.

100% Κατασκευάζεται στην Ιταλία

Η Officine Italiane Parquet διασφαλίζει ότι όλη η διαδικασία παραγωγής των ξύλινων και μπαμπού δαπέδων της γίνεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, δίνοντας τη μέγιστη προσοχή στην τεχνική ποιότητα των προϊόντων της, τη διαφάνεια του κύκλου παραγωγής και τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η διαδικασία παραγωγής είναι λοιπόν πιστοποιημένη καθώς και τα συστατικά για τη βαφή, αυστηρά υδατοδιαλυτά και εθνικά παραγόμενα λάδια.

Η Officine Italiane Parquet είναι η πρώτη στην Ευρώπη που παράγει 100% κατασκευασμένα στην Ιταλία δάπεδα από μπαμπού κατασκευασμένα με τη μέγιστη προσοχή, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και τη φαντασία που ανέκαθεν διέκρινε το ιταλικό προϊόν.

Πιστοποίηση FSC®

Η πιστοποίηση FSC® (Forest Stewardship Council®) είναι η πιο διαπιστευμένη στον κόσμο. Εγγυάται ότι η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των δαπέδων προέρχεται αποκλειστικά από ελεγχόμενα δάση, που αξιολογούνται απευθείας από την ένωση, τα οποία διαχειρίζονται σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα. Ο σεβασμός για το περιβάλλον και τα ζώα είναι εγγυημένος, απαγορεύοντας τη χρήση χημικών και επιβλαβών ουσιών, καθώς και τον πλήρη σεβασμό και τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών.

Ζητήστε προϊόντα με πιστοποίηση FSC®

Δείτε το πιστοποιητικό FSC®

Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

Το Officine Italiane Parquet πληροί τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τη νομοθεσία για τη σήμανση CE σχετικά με τα ξύλινα δάπεδα. Η μάρκα εγγυάται, μετά από τυχαίους ελέγχους, ότι οι εκπομπές επιβλαβών ουσιών είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια στην Ευρώπη. Το Officine Italiane Parquet όχι μόνο ελέγχει αυτό, αλλά χρησιμοποιεί μόνο υλικά πολύ κάτω από το ελάχιστο όριο. Η σήμανση CE πιστοποιεί τη συμμόρφωση του ξύλινου δαπέδου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαραίτητα για την εμπορία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το σήμα CE είναι επομένως συνώνυμο της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών.

Ελάχιστες εκπομπές φορμαλδεΰδης

Το Officine Italiane Parquet χρησιμοποιεί μόνο υλικά με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης. Η ταξινόμηση Ε1 πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις παραμέτρους εκπομπών της φορμαλδεΰδης, ενός στοιχείου που υπάρχει σε υλικά, ειδικά σε κόλλες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δαπέδων. Αυτή η πιστοποίηση εγγυάται ότι οι εκπομπές αυτής της ουσίας είναι ελάχιστες και όχι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και τα ζώα. Ελέγχουμε επίσης ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής για να είμαστε πάντα σίγουροι ότι έχει χρησιμοποιηθεί η σωστή ποσότητα κόλλας για την κατασκευή των προϊόντων μας από δρυς και μπαμπού.

Οικολογικά χρώματα με βάση το νερό

Όλα τα παρκέ μας από ξύλο βελανιδιάς και μπαμπού χρησιμοποιούν βαφές με βάση το νερό ιταλικής κατασκευής με πολύ υψηλή αντοχή και χωρίς επιβλαβείς εκπομπές. Εκδόθηκε από την Biolab, η πιστοποίηση EN-71.3-2002 πιστοποιεί την πλήρη απουσία βαρέων μετάλλων στα χρώματα.

Ελεγχος ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001 πιστοποιεί ότι η εταιρεία, κατά τις παραγωγικές της διαδικασίες, συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που ορίζουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται με κυκλικό τρόπο, εντοπίζοντας δυνατά και αδύνατα σημεία, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής, όλα με απώτερο στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.

Ανθεκτικό στη φωτιά

Τα παρκέ μας ανήκουν στην κατηγορία αντίδρασης πυρκαγιάς DFL-S1. Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να προμηθεύσουμε προϊόντα κατηγορίας CFL-S1 ή κατηγορίας 1 για παρκέ δρυός, με διακυμάνσεις στο φινίρισμα και το κόστος. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων.